Luật sư bất động sản

Thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, để ở, để trồng trọt….phát triển kinh tế. Như vậy, đó là một khoảng thời gian xác định được Luật định để thống nhất quản...

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Sau đây Luật Hùng...

Phương án bồi thường tái định cư khi chung cư hết hạn sử dụng

Phương án bồi thường tái định cư khi chung cư hết hạn sử dụng

            Xã hội phát triển, nhu cầu về nhà ở của con người càng tăng cao, tuy nhiên đất đai thì lại có hạn. Vì vậy, nhà ở chung cư ra đời như một giải pháp hữu hiệu giải quyết nhu cầu nhà ở của con người. Cũng như mọi công trình xây dựng khác, […]

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số...

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Bộ luật dân sự 2015; – Bộ luật tố tụng dân sự 2015; – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;         – Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;...

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Khi đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp và các quyền...

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp lao động sản xuất

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp lao động sản xuất

Thời gian gần đây tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập khi đất quốc phòng an ninh nằm xen kẹt với đất lao động, sản xuất về việc có hay không phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm. Ngày 17 tháng 11 năm 2020 Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết số 132/2020/QH14 nhằm […]

Điểm mới Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Điểm mới Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghi định 67/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. So với Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP đã có những quy...

NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Quyền sử dụng đất là một tài sản có giá trị lớn có tính đặc thù nên việc chuyển nhượng, bao gồm cả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đều phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Đất đấu giá là loại đất được phép thực hiện chuyển...