Nhà ở xã hội

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Sau đây Luật Hùng...

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nhà ở xã hội được sự hỗ trợ của Nhà nước, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… nên không phải ai cũng có...