thế chấp quyền sử dụng đất

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những thủ tục diễn ra khá phổ hiện nay. Luật Hùng Phúc xin chia sẻ tới Quý bạn đọc một số quy định của pháp luật liên quan đến “Điều kiện và thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất”. Vậy, thế chấp quyền...

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐÊN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐÊN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Theo quy định pháp luật hiện hành, thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những hình thức chuyển quyền. Trong đó, Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp...

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở ĐANG THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở ĐANG THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG

Nhiều người thắc mắc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được thế chấp tại ngân hàng thì có thể thực hiện thủ tục bán đất cho người khác được không? Thực tế là vẫn có thể bán được tuy nhiên cần phải đáp ứng điều kiện và được thực hiện theo thủ...