Phương án bồi thường tái định cư khi chung cư hết hạn sử dụng

Phương án bồi thường tái định cư khi chung cư hết hạn sử dụng

            Xã hội phát triển, nhu cầu về nhà ở của con người càng tăng cao, tuy nhiên đất đai thì lại có hạn. Vì vậy, nhà ở chung cư ra đời như một giải pháp hữu hiệu giải quyết nhu cầu nhà ở của con người. Cũng như mọi công trình xây dựng khác, […]

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

Một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất là được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, để thực hiện quyền này, chủ sử...

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số...