CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của kinh tế, xã hội, bao gồm cả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động. Dưới đây là một số chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19:
 1. Chính sách hỗ trợ về vốn:
Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay các Ngân hàng đã lần lượt công bố các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid, tập trung chủ yếu vào việc giảm lãi suất cho vay và đơn giản hóa thủ tục cho vay của ngân hàng. Tổng các gói hỗ trợ do các Ngân hàng công bố đến nay khoảng 285.000 tỷ đồng và mức lãi suất cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thấp hơn từ 0,5% đến cao nhất 2% so với mặt bằng lãi suất trên thị trường.
* Căn cứ pháp lý:
 • Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020;
 • Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Thông tin chi tiết tham khảo tại: Chính sách hỗ trợ về vốn …
2. Chính sách miễn giảm, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng:
Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã chủ động có các quy định cụ thể về tái cơ cấu khoản nợ đến hạn cho doanh nghiệp, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn, miễn giảm lãi, phí với khoản cho vay thuộc đối tượng được tái cơ cấu.
* Căn cứ pháp lý:
 • Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020;
 • Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;
 • Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19;
 • Văn bản quy định nội bộ của các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Thông tin chi tiết xem tại: Chính sách miễn giảm lãi phí ….
3 Doanh nghiệp được vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động
Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo điểm 2 Mục 2 Nghị quyết này: “Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc”.
* Căn cứ pháp lý:
 • Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020;
 • Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;
 • Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
4. Chính sách hỗ trợ về thuế
Ngày 03/3/2020, Tổng cục thuế đã có Công văn số 897/TCT-QLN về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó Tổng cục thuế xác định dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp tai nạn bất ngờ, do đó các doanh nghiệp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh Covid-19 được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế.
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.
* Căn cứ pháp lý:
–        Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 của Tổng cục thuế về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;
–        Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
5. Doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất
          Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 * Căn cứ pháp lý:
 • Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
6. Doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng phí công đoàn:
Đối tượng được hỗ trợ: 
          Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.
Thời gian được hỗ trợ:
+ Doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020.
+ Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.
* Căn cứ pháp lý:
– Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
          Trên đây là tư vấn của Luật sư về một số chính sách hỗ trợ của chính phủ dành cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0979.80.1111 hoặc email vplshungphuc@gmai.com để được hỗ trợ. Rất mong được hợp tác!

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.