Lưu trữ thẻ: Thủ tục hành chính

THỦ TỤC KHIẾU NẠI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Khiếu nại trong tố tụng dân sự là gì? Theo khoản 1 Điều 499 quy...

LUẬT SƯ TƯ VẤN LY HÔN VÀ QUYỀN NUÔI CON

Về mặt pháp lý, một mối quan hệ hôn nhân bắt đầu kể từ khi...

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ.

Người mất năng lực hành vi dân sự không đủ điều kiện tham gia ký...

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TÊN THỦ TỤC THE NAME OF PROCEDURE CĂN CỨ PHÁP LÝ THE LEGAL BASIC THỦ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN HẢI QUAN

Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cơ...

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật đầu tư năm 2014; Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số...

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu đối với nền kinh tế, với Việt...

TẠI SAO NÊN ĐĂNG KÍ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện nay làm các doanh nghiệp chú...

.
.
.
.