Tặng cho quyền sử dụng đất

Các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản trên đất sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Luật Hùng Phúc tổng hợp các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền...

THỦ TỤC HIẾN, TẶNG ĐẤT CHO CƠ SỞ TÔN GIÁO?

THỦ TỤC HIẾN, TẶNG ĐẤT CHO CƠ SỞ TÔN GIÁO?

Trong quá trình sử dụng đất, có nhiều hộ gia đình, cá nhân có tâm ý thiện nguyện muốn hiến, tặng đất cho cơ sở tôn giáo nhưng lại không biết trình tự, thủ tụng hiến, tặng ra sao. Để giải đáp thắc này, mời Quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây. […]

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi giao dịch liên quan đến bất động sản đều phải lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực thì mới phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, do đó,...

TẶNG CHO ĐẤT BẰNG “MIỆNG” CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHÔNG?

TẶNG CHO ĐẤT BẰNG “MIỆNG” CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHÔNG?

Tặng cho quyền sử dụng đất là một trong các giao dịch phát sinh nhiều nhất trong các giao dịch liên quan đến đất đai. Theo quy định tại Điều 502 Bộ luật dân sự 2015: “ Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất Hợp đồng về […]

TRÌNH TỰ THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bước 1: Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện dưới đây: – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; – Đất không có tranh chấp; – Quyền sử dụng đất không bị...