Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành

Lượt xem: 41702

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt cho mọi hoạt động trong cuộc sống. Khi đất đai không chỉ sử dụng để ở mà còn phục vụ sản xuất, đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội thì những nhu cầu thủ tục liên quan đến đất đai cũng phát sinh nhiều hơn. Với đội ngũ Luật sư, các chuyên gia, cố vấn pháp lý đông đảo, giàu kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, Luật Hùng Phúc luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đồng thời nhằm hỗ trợ quý khách hàng, Luật Hùng Phúc tổng hợp và chia sẻ về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thông dụng, thường gặp dưới đây để quý khách hàng tiện theo dõi:

8ea0a4d18363733d2a72

1. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Hiện nay, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là một trong những thủ tục phức tạp đòi hỏi nhiều giấy tờ thủ tục và nhiều bước xác minh.

Vậy hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì và trình tự thực hiện như thế nào?

ThỦ TỤc CẤp GiẤy ChỨng NhẬn QuyỀn SỬ DỤng ĐẤt

Xin mời quý khách hàng xem chi tiết tại bài viết:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-lan-dau-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan/

2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một giấy tờ rất quan trọng, không thể thiếu khi muốn thực hiện các giao dịch có liên quan đến đất. Không ít trường hợp người sử dụng đất làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi hợp pháp của chủ sử dụng đất.

ThỦ TỤc Xin CẤp LẠi SỔ ĐỎ Khi BỊ MẤt

Vậy thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay được quy định như thế nào? Xin mời quý khách hàng theo dõi tại bài viết sau:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhưng đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 thì vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên cần đáp ứng những quy định của Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

ThỦ TỤc CẤp SỔ ĐỎ Cho ĐẤt KhÔng CÓ GiẤy TỜ

Mời quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-dat-khong-co-giay-to-chung-minh-quyen-su-dung/

4. Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sửa lại, bổ sung thông tin bị sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

ThỦ TỤc ĐÍnh ChÍnh SỔ ĐỎ Khi BỊ Sai ThÔng Tin

Quy định pháp luật về việc đính chính trên mời quý khách hàng tham khảo tại bài viết:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-dinh-chinh-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/

5. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở

Không giống với các loại hợp đồng chuyển nhượng tài sản khác, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền trên đất cần phải được lập thành văn bản có công chứng hợp pháp và đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, sau khi chuyển nhượng cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai.

ThỦ TỤc ChuyỂn NhƯỢng QuyỀn SỬ DỤng ĐẤt

Các bước thực hiện cụ thể, mời quý khách hàng theo dõi tại bài viết sau:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-o-va-quyen-so-huu-nha-o/

6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm

Trong quá trình sử dụng đất có nhiều trường hợp diện tích đất sử dụng thực tế tăng lên đáng kể so với diện tích cấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm này như thế nào?

ThỦ TỤc CẤp SỔ ĐỎ VỚi DiỆn TÍch ĐẤt TĂng ThÊm

Chi tiết thủ tục khách hàng xem tại bài viết:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-doi-voi-dien-tich-dat-tang-them/

7. Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tặng cho quyền sử dụng đất cũng cần thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để xác lập giao dịch tặng cho và đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai. Luật Hùng Phúc xin gửi đến quý khách hàng bài viết “Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, nội dung cụ thể Khách hàng xem tại:

Sang Ten Sod O 2bdd

https://luathungphuc.vn/trinh-tu-thu-tuc-tang-cho-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat/

8. Khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Vậy trong trường hợp người thân sau khi chết để lại đất đai – bất động sản là di sản thừa kế thì cần phải thực hiện những thủ tục gì? Ngoài thủ tục phân chia di sản thừa kế có cần phải thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký đất đai hay không? Để nắm rõ được trình tự thực hiện, các hồ sơ cần chuẩn bị, mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây:

ThỦ TỤc Khai NhẬn Di SẢn ThỪa KẾ

https://luathungphuc.vn/khai-nhan-di-san-thua-ke-la-quyen-su-dung-dat/

9. Những trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với mục đích sử dụng đất ban đầu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính. Quá trình chuyển mục đích sử dụng đất thông qua nhiều bước và phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương nên ngoài những trường hợp không phải xin phép thì bắt buộc người sử dụng đất phải xin phép và được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vậy điều kiện, thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm những bước nào, bài viết sau sẽ làm rõ những vấn đề liên quan:

https://luathungphuc.vn/nhung-truong-hop-phai-xin-phep-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-dat/

10. Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

Khiếu nại về đất đai là việc người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất theo thủ tục của Luật Khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tranh Chap1

Để đảm bảo quyền của mình đối với khiếu nại liên quan đến đất đai, chúng ta cần nắm rõ thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Xin mời quý khách hàng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết sau:

https://luathungphuc.vn/thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-dat-dai/

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các thủ tục về đất đai tại Luật Hùng Phúc:

✔ Luật sư tư vấn thủ tục cấp, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);

– Tư vấn quy định pháp luật đất đai về hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất;

– Tư vấn quy định pháp luật đất đai về trình tự và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

✔ Luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Luật sư tư vấn quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) quyền sử dụng đất, soạn thảo di chúc, phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất …

– Tư vấn pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến trình tự, thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Luật Hùng Phúc tư vấn và thực hiện các yêu cầu sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

✔ Luật sư tư vấn luật đất đai về thủ tục cho tặng nhà đất; thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất;

✔ Luật sư tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất;

– Luật sư tư vấn quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

– Tư vấn pháp luật đất đai về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

– Luật sư tư vấn các quy định pháp lý khác liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

✔ Luật sư tư vấn về thủ tục xin cấp, thuê đất cho doanh nghiệp;

✔ Tư vấn về vấn đề khiếu nại, và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến luật đất đai về thu hồi, bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư;

✔ Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà và quyền sử dụng đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);

✔ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai và quy định liên quan đến soạn thảo các văn bản, giao dịch và hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng nhà đất, chuyển đổi nhà đất , tặng cho nhà đất , thừa kếnhà đất, thế chấp nhà đất, cho thuê nhà đất , góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

———————————————————
Công ty Luật TNHH Hùng Phúc
📞 Hotline: 0979 80 1111 / 0984 62 4444
🏠 Trụ sở chính: Số 89 đường Trần Phú,P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
🏠 Chi nhánh: Số 84 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
✉️ Mail: luathungphuc.vn@gmail.com
🌐 Website: luathungphuc.vn
———————————————————

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận (14)

 • Bùi Thúy Bùi Thúy Trả lời

  Chào anh, chị! Cho em hỏi nhà em trước là đất giãn dân mua đất ở trên xã từ năm 1980 do bà nội em đứng tên, nhưng nay bà nội mất đột ngột, và nhà em không tìm được biên lai trước mua của xã, giờ muốn làm sổ hồng thì không biết phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu ạ

 • Đồng Thị Huế Đồng Thị Huế Trả lời

  Nhà mình có khoảng đất đang tranh chấp như sau: Đất của mình giáp với đất ông hàng xóm. Bìa đỏ cấp năm 2003 của mình là 653 mét vuông, đến năm 2013 cấp lai bìa đỏ chỉ còn 375 mét vuông, 278 mét vuông đó nằm trên phôi bản đồ của ông hàng xóm nhưng chưa được cấp bìa đỏ. Vậy bây giờ 2 gia đình tranh chấp thì giải quyết theo bìa đỏ năm 2003 hay dựa trên phôi bản đồ 2013 ạ.

  • Công Ty Luật Hùng Phúc Công Ty Luật Hùng Phúc Trả lời

   Bạn liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn cụ thể ạ!

 • Nguyễn Ngọc Tân Nguyễn Ngọc Tân Trả lời

  Gd tôi có mảnh đất khai hoang trồng cây bạch đàn đã sử dụng lâu tư những năm tám mấy roi. Bjo tôi muốn làm sổ chuyển về đất vườn dc ko. Nghe thông tin địa chính nói chỗ mảnh đất nhà tôi thuộc khu đất rừng sản xuất.

 • Trần thị nguyệt Trần thị nguyệt Trả lời

  Cho minh hỏi mình muốn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho bố mẹ nhưng chưa có sổ đỏ vậy có làm thủ tục biếu tặng được không

  • Công Ty Luật Hùng Phúc Công Ty Luật Hùng Phúc Trả lời

   Tùy từng trường hợp có thể cho tặng được ạ. Bạn vui lòng liên hệ Luật sư để được tư vấn cụ thể: 0979 80 1111

 • Ta quang luc Ta quang luc Trả lời

  Cho e hỏi. Ông em trước còn sống ko đi làm sổ đỏ bây giờ ông em mất rồi bố em có đc làm sổ đỏ ở đất đấy ko ạ

  • Công Ty Luật Hùng Phúc Công Ty Luật Hùng Phúc Trả lời

   Bạn liên hệ Luật sư để được tư vấn cụ thể ạ: 0979 80 1111

 • Nguyễn Văn séng Nguyễn Văn séng Trả lời

  Cho mình hỏi , nhà mình là kỉ ốt đất chợ l,à đầu ngõ Nhưng đã được cắm cột biển, tên là ngõ 197 đường lại yên Nhà mình không có đất ở , nhà xây không có giấy phép Nhà 4 tầng , nhà mặt đường liệu có được sở hữu không Hay được đền bù đến chỗ khác ở ?

  • Công Ty Luật Hùng Phúc Công Ty Luật Hùng Phúc Trả lời

   Dạ anh liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết ạ

 • Trần Văn Dân Trần Văn Dân Trả lời

  Em chào anh chị! Em xin phép được hỏi về quyền sử dụng đất hiện tại nhà em có 510m2 đất thổ cư, em em đã làm sổ sử dụng 295m2 đất do bố mẹ em chuyển sang cho, trong khi đó lại không có chữ ký của em thì có hợp pháp không ạ! Em xin cảm ơn anh chị

  • Công Ty Luật Hùng Phúc Công Ty Luật Hùng Phúc Trả lời

   Đất đứng tên bố mẹ bạn hay bạn ạ?

 • Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Văn Toàn Trả lời

  Làm ơn cho e hỏi thủ tục cho tặng và tách quyền sử dụng đất cần những hồ sơ gì ạ

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm