Video

Các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

Với việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hiện tại đa số công dân đã có thể kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử khi có điện thoại thông minh thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an. Tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân vẫn còn sử dụng điện thoại di động thông thường (không phải điện thoại thông minh) hoặc điện thoại thông minh nhưng phiên bản phần mềm không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID. Vậy để kích hoạt tài khoản định danh điện tử, công dân phải làm như thế nào? Sau đây là cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

Bình luận