Kỷ luật LĐ, trách nhiệm vật chất

QUY ĐỊNH VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC MỚI NHẤT

Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ) và Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã quy định, hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc mới nhất so với trước đây. 1. Thế nào là quấy rối tình dục tại nơi làm việc? Căn cứ theo quy định tại […]

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Kỷ luật lao động là một trong những hình thức thường sử dụng trong công ty để xử lý các trường hợp vi phạm nội quy lao động công ty. Để xử lý kỷ luật lao động đúng quy định pháp luật cần đáp ứng các điều kiện: trình tự xử lý kỷ luật, người […]

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức; sa thải. Trong đó sa thải là hình thức kỷ luật lao động nặng nhất và cũng có trình tự […]