Kỷ luật LĐ, trách nhiệm vật chất

Các hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Các hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để duy trì nề nếp, trật tự của một tập thể. Khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có quyền áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định. Tuy nhiên, […]

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian; công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Đây là những quy định mà trong thời gian đào tạo, người sử dụng […]

QUY ĐỊNH VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC MỚI NHẤT

Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ) và Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã quy định, hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc mới nhất so với trước đây. 1. Thế nào là quấy rối tình dục tại nơi làm việc? Căn cứ theo quy định tại […]

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Kỷ luật lao động là một trong những hình thức thường sử dụng trong công ty để xử lý các trường hợp vi phạm nội quy lao động công ty. Để xử lý kỷ luật lao động đúng quy định pháp luật cần đáp ứng các điều kiện: trình tự xử lý kỷ luật, người […]

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức; sa thải. Trong đó sa thải là hình thức kỷ luật lao động nặng nhất và cũng có trình tự […]