Pháp luật về hợp đồng lao động

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc các...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Với việc các Hiệp định thương mại thế hệ mới vừa được ký kết thì các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực của mình để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình để có thể cạnh tranh với […]

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc, người chưa thành niên thì có được tham gia ký kết hợp đồng lao động để làm việc cho doanh nghiệp đó hay không. Thực tế pháp luật có cho phép doanh nghiệp được sử dụng người lao động là người chưa thành niên, tuy nhiên có nhiều quy định...

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ ?

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ ?

Hiện nay, không ít doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Việc tuyển dụng này không thể tiến hành tùy tiện mà đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau. Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng người...