Pháp luật về hợp đồng lao động

Trình tự khiếu nại về lao động

Trình tự khiếu nại về lao động

Khi nhận thấy một quyết định, hành vi của NSDLĐ là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lời ích hợp pháp của mình, NLĐ có thể khiếu nại quyết định hoặch hành vi về lao động  của NSDLĐ đến chính NSDLĐ (khiếu nại lần 1) hoặc đến Chánh thanh tra Sở Lao...

06 lỗi thường gặp khi doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ

06 lỗi thường gặp khi doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ

Do nhu cầu phát triển cũng như khối lượng công việc của doanh nghiệp ngày càng nhiều mà các doanh nghiệp phải tổ chức làm thêm giờ. Bài viết dưới đây, chúng tôi tổng hợp 06 lỗi mà doanh nghiệp thường gặp khi tổ chức làm thêm giờ qua đó giúp doanh nghiệp nắm rõ […]

Những điểm mới đáng lưu ý về hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động từ ngày 15/12/2018

Những điểm mới đáng lưu ý về hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động từ ngày 15/12/2018

Ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến hợp đồng lao động, xử...

Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

Ngày 17/10/2018, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức...