Pháp luật về hợp đồng lao động

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, Luật Hùng Phúc xin chia sẻ một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, cụ thể: 1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh Nếu như Bộ luật Lao động...

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ CỦA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2020

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ CỦA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2020

Từ ngày 01/02/2021 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của các ngành, nghề đặc thù. Theo...

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TĂNG CA

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TĂNG CA

Tăng ca hay còn gọi là làm thêm giờ là giải pháp được người sử dụng lao động áp dụng khi doanh nghiệp không đáp ứng đủ số lượng sản phẩm cần sản xuất ra hoặc muốn gia tăng hiệu suất công việc. Khi sử dụng người lao động làm thêm giờ, người sử dụng […]