Pháp luật về hợp đồng lao động

ĐIỀU CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

ĐIỀU CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Khi ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phải có sự thỏa thuận về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, nội dung của hợp đồng lao động quy định công việc […]

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI  BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức dạy nghề, đào tạo người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi người lao động được đào tạo bởi công ty thì phải ký cam kết làm việc cho công ty trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu người lao động không thực...

TỪ 15/4 NHIỀU VI PHẠM LAO ĐỘNG BỊ TĂNG MỨC PHẠT

TỪ 15/4 NHIỀU VI PHẠM LAO ĐỘNG BỊ TĂNG MỨC PHẠT

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định 28/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...