Pháp luật về hợp đồng lao động

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 29 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có thể điều chuyển người lao động làm công việc khác trong trường hợp sau đây: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, […]

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, Luật Hùng Phúc xin chia sẻ một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, cụ thể: 1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh Nếu như Bộ luật Lao động...

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ CỦA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2020

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ CỦA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2020

Từ ngày 01/02/2021 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của các ngành, nghề đặc thù. Theo...