Pháp luật về hợp đồng lao động

TỪ 15/4 NHIỀU VI PHẠM LAO ĐỘNG BỊ TĂNG MỨC PHẠT

TỪ 15/4 NHIỀU VI PHẠM LAO ĐỘNG BỊ TĂNG MỨC PHẠT

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định 28/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc: Tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận của các bên hợp đồng. Vậy những trường hợp nào được tạm hoãn thực...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời giờ làm việc là độ dài thời gian mà người lao động phải tiến hành lao động theo quy định của pháp luật, theo thoả ước lao động tập thể hoặc theo hợp đồng lao động. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến thời gian làm việc sẽ được chia sẻ trong […]

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc các...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Với việc các Hiệp định thương mại thế hệ mới vừa được ký kết thì các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực của mình để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình để có thể cạnh tranh với […]