Pháp luật về hợp đồng lao động

Những điểm mới đáng lưu ý về hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động từ ngày 15/12/2018

Những điểm mới đáng lưu ý về hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động từ ngày 15/12/2018

Ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến hợp đồng lao động, xử...

Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

Ngày 17/10/2018, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức...

11 Trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương

11 Trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương

Doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trên thực tế, vẫn có nhiều trường hợp người lao động nghỉ làm do ốm đau, việc cá nhân…mà không được hưởng lương của ngày nghỉ đó. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về vấn...

Những điều cần biết về cho thuê lại lao động

Những điều cần biết về cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ […]