Pháp luật về hợp đồng lao động

Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

Ngày 17/10/2018, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức...

11 Trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương

11 Trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương

Doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trên thực tế, vẫn có nhiều trường hợp người lao động nghỉ làm do ốm đau, việc cá nhân…mà không được hưởng lương của ngày nghỉ đó. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về vấn...

Những điều cần biết về cho thuê lại lao động

Những điều cần biết về cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ […]

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng khi người lao động đi nghĩa vụ quân sự

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng khi người lao động đi nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ bắt buộc đối với những người nam từ đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015. Người lao động cũng là một trong những đối tượng đó. Và vấn đề đáng quan tâm là dù người lao động đã […]