Thủ tục đăng ký, kê khai, báo cáo thuế

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TRONG CÔNG TY

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TRONG CÔNG TY

Hiện nay, các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp trong tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; chứ không phải thực hiện đăng ký thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế trực tiếp (Chi...

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 LUẬT HÙNG PHÚC trân trọng gửi đến quý khách nội dung tổng hợp một số hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp thường mắc phải STT Hành vi Mức phạt 1 Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy […]

Xử lý hóa đơn đầu vào là hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Xử lý hóa đơn đầu vào là hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Việc kê khai, nộp các loại tờ khai, báo cáo các loại thuế hàng kỳ là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của các kế toán. Tuy nhiên, có những tình huống về thuế, hóa đơn, chứng từ,…mà không phải ai đang làm kế toán thuế cũng xử lý được. Đơn cử như kiểm tra, […]

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC thuộc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn […]