Video

Quy định bồi thường về đất khi không có Sổ Đỏ

Khi đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp và các quyền khác của người sử dụng đất đặc biệt trường hợp nhận bồi thường khi đất bị thu hồi. Vậy những trường hợp chưa có sổ đỏ có được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này, cùng tìm hiểu trong video này.

Bình luận