ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả tiền. Tuy nhiên không phải trường...

Các thủ tục hành chính về đất đai

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC SANG TÊN SỔ ĐỎ 2019

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC SANG TÊN SỔ ĐỎ 2019

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay sang tên Sổ đỏ là giao dịch diễn ra hàng ngày. Trong bài viết này, LuatHungPhuc sẽ hướng dẫn chi tiết quý khách hàng về các bước sang tên Sổ đỏ 2018. Bước 1: Lập hợp đồng và công chứng hợp đồng Luật Đất đai 2013 quy định hợp...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

Hộ gia đình, cá nhân có đất đáp ứng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vậy thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì và...

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở […]

BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc bồi thường Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 như sau: 1.1. Người sử dụng đất...

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Để hợp pháp hóa diện tích đất do cha ông để lại sau khi mất để lại cho con cái, pháp luật đã quy định các chủ thể được hưởng di sản thừa kế là đất đai phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Để giúp Quý vị nắm rõ được […]