Các thủ tục hành chính về đất đai

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Phúc năm 2021 được thực hiện trong các trường hợp sau: – Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu...

TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. VPLS Hùng Phúc xin tư vấn quý khách hàng như sau: Theo quy định hiện hành, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng...

MỘT SỐ THAY ĐỔI QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN SỔ ĐỎ TỪ NGÀY 08/02/2021

MỘT SỐ THAY ĐỔI QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN SỔ ĐỎ TỪ NGÀY 08/02/2021

Từ ngày 08/02/2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực đã có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ. Nghị định 148/2020/NĐ-CP  đưa ra những quy định rõ ràng, chi tiết hơn để phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi...