Các thủ tục hành chính về đất đai

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

VPLS Hùng Phúc đã chia sẻ tới quý khách hàng những vấn đề có thể gặp phải khi có sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thực hiện đính chính tại bài viết “Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng...

Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Vậy trường hợp nào cần đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên...

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Phúc năm 2021 được thực hiện trong các trường hợp sau: – Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu...

TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. VPLS Hùng Phúc xin tư vấn quý khách hàng như sau: Theo quy định hiện hành, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng...