Giải quyết tranh chấp lao động

CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn buộc phải thay đổi cơ cấu công nghệ và phải cho người lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, việc này không được tiến hành tùy tiện mà phải phù hợp với quy định của pháp luật. Để thuận tiện cho quý khách hàng...

Trình tự khởi kiện vụ án lao động

Trình tự khởi kiện vụ án lao động

Bên cạnh việc thực hiện khiếu nạn về lao động thì người lao động có thể khởi kiện NSDLĐ tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp lao động. Luật Hùng Phúc xin giới thiệu tới các bạn một số nội dung quan trọng khi thực hiện khởi kiện lao động 1. […]