Tư vấn thương mại

Một số lỗi thường gặp khi giao kết hợp đồng thương mại

Một số lỗi thường gặp khi giao kết hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại xuất hiện trong hoạt động mua bán hàng hóa nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại. Khi soạn thảo hợp đồng thương mại, doanh nghiệp thường mắc phải các lỗi dưới đây: 1. Về mặt hình thức...

05 NGUYÊN TẮC KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

05 NGUYÊN TẮC KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân cần tuân theo những nguyên tắc nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây, Luật sư xin chia sẻ “ 05 nguyên tắc khi thực hiện hoạt động khuyến mại ”. Những thương nhân được thực hiện khuyến mại là...

XU HƯỚNG GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VỤ VIỆC VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

XU HƯỚNG GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VỤ VIỆC VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

             Phòng vệ thương mại (Tiếng Anh: safeguard measures) là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện...