Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp không phải là thủ tục bắt buộc khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhưng nó sẽ giúp chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đánh giá được khả năng bảo hộ của kiểu...

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp