Thủ tục thực hiện DAĐT

BỘ BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

BỘ BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Sau đây, LUẬT HÙNG PHÚC tổng hợp gửi đến Quý thành viên bộ 16 biểu mẫu nhà đầu tư sử dụng khi thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam:   STT Mẫu văn bản và căn cứ áp dụng Ký hiệu Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư 1 Văn bản […]

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư. 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu […]