Tư vấn đầu tư

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 Về đối tượng được hỗ trợ đầu tư: Không phải nhà đầu tư nào cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư mà chỉ một số đối tượng sau được hỗ trợ đầu tư bao gồm: – Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Doanh nghiệp công nghệ cao – Doanh nghiệp khoa học và […]