Tư vấn đầu tư

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế ngày càng tăng nhanh và có thể […]

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 Về đối tượng được hỗ trợ đầu tư: Không phải nhà đầu tư nào cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư mà chỉ một số đối tượng sau được hỗ trợ đầu tư bao gồm: – Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Doanh nghiệp công nghệ cao – Doanh nghiệp khoa học và […]