Tài liệu tham khảo

Có được phép thanh toán hợp đồng bằng ngoại tệ?

Có được phép thanh toán hợp đồng bằng ngoại tệ?

Hiện nay, khi nền kinh tế mở cửa, các giao dịch giữa doanh nghiệp Việt Nam với người nước ngoài trở nên phổ biến. Có nhiều người thắc mắc, có thể thanh toán những hợp đồng này bằng ngoại tệ hay không? 1. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Theo quy định tại...

BẮT ĐẦU LẠI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

BẮT ĐẦU LẠI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

KỲ 1 : (Công lý) – Bắt đầu với ý nghĩa là bước vào giai đoạn đầu, là khởi điểm của một công việc, một quy định, một trang thái. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện là bắt đầu khôi phục lại thời hiệu khi xuất hiện các sự kiện, tình huống do luật […]

THỜI HIỆU CHIA THỪA KẾ

THỜI HIỆU CHIA THỪA KẾ

Quy định mới về thời hiệu thừa kế theo BLDS năm 2015 và pháp luật tố tụng dân sự có liên quan 31/08/2017 Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, có hiệu lực […]

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO BLDS 2015

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO BLDS 2015

      Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2015 Bồi thường thiệt hại (BTTH) ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự do hành vi gây ra thiệt hại phát sinh giữa các chủ thể mà không phụ thuộc vào hợp đồng. Bên có hành vi trái pháp […]