Video

Mức xử phạt khi không đăng ký biến động đất đai

Đăng ký biến động đất đai là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai có thể bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng. Sau đây Luật Hùng Phúc xin tổng hợp mức phạt cụ thể cho từng trường hợp theo quy định của pháp luật.

Bình luận