Đăng ký bảo hộ sáng chế

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày nay, khi nền công nghiệp kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, giúp con người ta tiếp cận với tri thức và cái mới một cách nhanh chóng thì việc bảo vệ những sáng chế/giải pháp hữu ích lại càng cấp bách hơn. Trong khuân khổ bài viết dưới đây, luật sư xin chia […]

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hiện nay, để bảo vệ “ đứa con tinh thần ‘’ của mình rất nhiều các chủ sở hữu công nghiệp đã thực hiện việc đăng ký sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại,…Trong khuân khổ bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu một số...