Bản tin Pháp luật

Quy hoạch treo là gì? và những lưu ý về quy hoạch treo

Quy hoạch treo là gì? và những lưu ý về quy hoạch treo

Quy hoạch treo là một khái niệm xuất hiện khá thường xuyên và phổ biến, tuy nhiên hiện nay trong các văn bản pháp luật hiện hành chưa có một định nghĩa chính xác cho cụm từ này. Có thể hiểu đơn giản quy hoạch treo là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà...

Sẽ công khai danh sách công chức ‘ngâm’ hồ sơ thủ tục hành chính

Sẽ công khai danh sách công chức ‘ngâm’ hồ sơ thủ tục hành chính

Sẽ công khai danh sách công chức “ngâm” hồ sơ thủ tục hành chính là nội dung tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022. Theo đó, về cải cách việc thực hiện thủ tục hành...

Hà Nội thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn online từ 01/7/2022

Hà Nội thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn online từ 01/7/2022

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1945/UBND-KSTTHC về việc thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp. Theo Công văn, Thành phố...

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa quy định giảm thuế GTGT xuống 8%

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa quy định giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%. Trước đó, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP trong...

Từ 01/8/2022, thuê bao di động mới phải xác thực với CSDLQG dân cư

Từ 01/8/2022, thuê bao di động mới phải xác thực với CSDLQG dân cư

Thuê bao di động mới phát sinh từ ngày 01/8/2022 phải thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung đề cập tại Thông báo 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông...