Các vụ án, vụ việc điển hình

VỀ MỘT VỤ ÁN OAN TẠI TUYÊN QUANG

VỀ MỘT VỤ ÁN OAN TẠI TUYÊN QUANG

Một vụ án tranh chấp đất đai dẫn đến gây thương tích, các cơ quan tố tụng tỉnh Tuyên Quang đã mắc nhiều sai sót trong quá trình giải quyết vụ án như sử dụng tài liệu thiếu thuyết phục, hồ sơ còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ để làm chứng cứ buộc […]