Tư vấn kế toán - thuế

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Khi tạo lập hóa đơn, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT – Doanh nghiệp phải lập […]

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

Khi hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục tình trạng sai sót đó. Về thời hạn và hồ sơ bổ sung hồ sơ khai thuế Thời hạn nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể nộp […]

Giải đáp nhiều vướng mắc về thuế tại Thông tư 39/2018/TT-BTC

Giải đáp nhiều vướng mắc về thuế tại Thông tư 39/2018/TT-BTC

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5914/TCHQ-TXNK giải đáp các vướng mắc liên quan đến thuế XNK, thủ tục hải quan tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Đơn cử như: Tại Khoản 49 Điều 1: – Vướng mắc: Trường hợp DN bán, tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa là nguyên...

Nộp tờ khai thuế GTGT 2018

Nộp tờ khai thuế GTGT 2018

Các doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT) theo Tháng hoặc theo Quý. Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống là đối tượng khai thuế GTGT theo quý. Đặc biệt, […]