Thủ tục chuyển đổi, điều chỉnh, chấm dứt, giải thể DAĐT

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ và […]

Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.   (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà...

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN. (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Tỉnh; Bước […]