CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều lý do mà chủ đầu tư quyết định chuyển nhượng lại dự án đầu tư của mình. Đặc biệt, trong xu hướng hiện nay, việc luân chuyển các dự án đầu tư...

Thủ tục chuyển đổi, điều chỉnh, chấm dứt, giải thể DAĐT

Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.   (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà...

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN. (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Tỉnh; Bước […]