Thủ tục chuyển đổi, điều chỉnh, chấm dứt, giải thể DAĐT

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN. (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Tỉnh; Bước […]