Thủ tục nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Thủ tục nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Việc nhận con nuôi không còn hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi thường chỉ được xác lập bằng “miệng”. Để xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi...

Chế định về con nuôi

Thủ tục nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Thủ tục nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Việc nhận con nuôi không còn hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi thường chỉ được xác lập bằng “miệng”. Để xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con […]

PHÂN ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

PHÂN ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân thông qua bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Qua thực tiễn đời sống xã hội hiện nay, có thể thấy tranh chấp về việc ai được quyền nuôi con sau khi ly hôn là một trong những tranh chấp […]