THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

Tranh chấp thương mại trong quá trình hợp tác kinh doanh là điều khó tránh khỏi, theo quy định của pháp luật, trong phạm vi bài viết luật sư giới thiệu thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại...

Các phương thức giải quyết tranh chấp

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

Tranh chấp thương mại trong quá trình hợp tác kinh doanh là điều khó tránh khỏi, theo quy định của pháp luật, trong phạm vi bài viết luật sư giới thiệu thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại tới quý tới quý bạn đọc như sau. Thứ nhất: Giải quyết tranh chấp tại Tòa...

XU HƯỚNG GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VỤ VIỆC VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

XU HƯỚNG GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VỤ VIỆC VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

             Phòng vệ thương mại (Tiếng Anh: safeguard measures) là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện...