Hồ sơ và thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong vụ án “Khởi kiện quyết định hành chính” tại Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong vụ án “Khởi kiện quyết định hành chính” tại Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên

  Thông tin vụ việc khách hàng (ông T) cung cấp (Vì lý do bảo mật, Luật Hùng Phúc xin sửa tên của người và đơn vị hành chính ): Gia đình ông T có 01 tài sản chung là 153 m2 đất và nhà ở trên đất tại địa chỉ đường LTT, phường Q, […]

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT MỘT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT MỘT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trình tự giải quyết vụ án hành chính theo Luật tố tụng hành chính 2015 Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Cơ quan Nhà nước và […]