Hồ sơ và thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Luật Hùng Phúc thành công bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ việc khởi kiện hủy quyết định hành chính do sai sót của cơ quan nhà nước

Luật Hùng Phúc thành công bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ việc khởi kiện hủy quyết định hành chính do sai sót của cơ quan nhà nước

Ngày 22/12/2022, tại Tòa án Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc, Luật Hùng Phúc đã bảo vệ quyền lợi thành công cho khách hàng trong vụ án hành chính do cơ quan nhà nước sai sót khi ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.  Vừa qua, Luật Hùng […]

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong vụ án “Khởi kiện quyết định hành chính” tại Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong vụ án “Khởi kiện quyết định hành chính” tại Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên

  Thông tin vụ việc khách hàng (ông T) cung cấp (Vì lý do bảo mật, Luật Hùng Phúc xin sửa tên của người và đơn vị hành chính ): Gia đình ông T có 01 tài sản chung là 153 m2 đất và nhà ở trên đất tại địa chỉ đường LTT, phường Q, […]

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT MỘT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT MỘT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trình tự giải quyết vụ án hành chính theo Luật tố tụng hành chính 2015 Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Cơ quan Nhà nước và […]