Tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp

04 trường hợp không được hưởng chế độ tai nạn lao động

04 trường hợp không được hưởng chế độ tai nạn lao động

Theo quy định của pháp luật, có 04 trường hợp người lao động không được hưởng chế độ tai nạn lao động. Luật Hùng Phúc sẽ phân tích cụ thể qua bài viết dưới đây. 1. Các trường hợp không được giải quyết tai nạn lao động Căn cứ Điều 40 và Điều 45 Luật […]

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC COI LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC COI LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG?

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Tai nạn lao động ảnh hưởng trực tiếp […]