An toàn LĐ, vệ sinh lao động

NHỮNG LƯU Ý KHI XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

NHỮNG LƯU Ý KHI XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải có Nội quy lao động bằng văn bản, bao gồm các nội dung chính yếu theo quy định của pháp luật. Khi xây dựng và đăng ký nội quy lao động, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng […]

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG?

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG?

Tai nạn lao động là điều không ai mong muốn xảy ra. Do đó, bài viết sau đây hệ thống lại các việc mà doanh nghiệp cần thực hiện nếu không may xảy ra tai nạn lao động. Nguồn Internet