An toàn LĐ, vệ sinh lao động

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG?

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG?

Tai nạn lao động là điều không ai mong muốn xảy ra. Do đó, bài viết sau đây hệ thống lại các việc mà doanh nghiệp cần thực hiện nếu không may xảy ra tai nạn lao động. Nguồn Internet