BHXH

DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM (BHXH) DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN HAY KHÔNG ?

DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM (BHXH) DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN HAY KHÔNG ?

Dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trước tình hình đó, nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có chính sách tạm ngừng đóng Bảo hiểm xã hội...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU RA SAO ?

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU RA SAO ?

Theo điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thì tuổi nghỉ hưu có một số thay đổi như sau: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm […]

8 CÔNG VIỆC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN PHẢI LÀM TRONG THÁNG 3/2020

8 CÔNG VIỆC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN PHẢI LÀM TRONG THÁNG 3/2020

Để tránh những rủi ro pháp lý thì nhân sự và kế toán cần lưu ý 8 điểm sau trong tháng 03/2020: 1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2020 (nếu có) – Nếu trong tháng có sự biến động (tăng / giảm) về số lượng người lao động làm việc thì […]