Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022

1. Căn cứ pháp lý: – Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; – Luật BHXH 2014; – Luật Việc làm 2013; – Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; – Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020; – Nghị...

BHXH

Phân biệt Bảo hiểm thương mại và BHXH

Phân biệt Bảo hiểm thương mại và BHXH

  Tiêu chí Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm thương mại Luật điều chỉnh – Luật bảo hiểm xã hội 2014 – Luật kinh doanh Bảo hiểm 2000 – Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi 2010. – Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ Mục đích Phi lợi nhuận...