BHXH

Sửa quy định về căn cứ đóng, mức đóng BHXH bắt buộc

Sửa quy định về căn cứ đóng, mức đóng BHXH bắt buộc

Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, đề cập tới những nội dung sẽ được sửa đổi của Luật BHXH như sau: – Sửa đổi các quy định về mức đóng,...

Trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng người chồng có tham gia BHXH thì khi vợ sinh con, người chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản như sau: 1. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con Căn cứ vào Khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH 2014thì khi […]

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Truy thu bảo hiểm là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng tiền BHXH, BHYT,...