BHXH

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022

1. Căn cứ pháp lý: – Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; – Luật BHXH 2014; – Luật Việc làm 2013; – Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; – Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020; – Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018; – Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017...

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài năm 2022

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài năm 2022

Từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia các chế độ bảo hiểm: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc...

Doanh nghiệp chậm đóng BHXH sẽ bị xử lý thế nào?

Doanh nghiệp chậm đóng BHXH sẽ bị xử lý thế nào?

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đúng hạn là một trong những nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH sẽ bị xử lý như thế nào? 1. Chậm đóng BHXH là hành vi bị nghiêm cấm Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật […]

Điều kiện, thủ tục và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện, thủ tục và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng tài chính cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới. Vậy điều kiện, thủ tục và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Hồ sơ, thủ tục xin hưởng trợ cấp thất...