Quyền lợi của người lao động nữ mang thai

Quyền lợi của người lao động nữ mang thai

Pháp luật hiện hành có rất nhiều quy định hướng tới bảo vệ quyền lợi của lao động nữ mang thai. Những quy định này thể hiện rõ hai khuynh hướng với phụ nữ mang thai đó là bảo vệ và ưu...

BHXH

Hàng loạt quy định mới có lợi cho người bệnh BHYT từ 01/12/2018

Hàng loạt quy định mới có lợi cho người bệnh BHYT từ 01/12/2018

Từ ngày 01/12/2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, nhiều chính sách mới có lợi cho người bệnh sẽ bắt đầu được áp dụng: – Bổ sung thêm các đối tượng do người sử dụng lao động đóng (Xem chi tiết tại đây). –...

Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế 05 năm liên tục

Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế 05 năm liên tục

Người tham gia Bảo hiểm y tế (gọi tắt là “BHYT”) sẽ được giảm một phần chi phí khám, chữa bệnh. Luật Bảo hiểm y tế hiện hành còn quy định chế độ BHYT 05 năm liên tục. Không ít người thắc mắc và mơ hồ về quyền lợi được hưởng khi đủ 05 năm […]

Chi tiết mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN (mới nhất)

Chi tiết mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN (mới nhất)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được thực hiện như sau: 1. Đối với người lao động Việt Nam – Người sử dụng lao...

Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Hướng dẫn rõ thủ tục KCB bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Hướng dẫn rõ thủ tục KCB bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB), cơ quan bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y (BHYT) tế ngoài các thủ tục sau đây: 1. Người tham gia BHYT khi đến KCB phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp...