Văn bản pháp luật

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

“Công ty mẹ – công ty con” là khái niệm dùng để chỉ một tổ hợp các công ty có mối quan hệ với nhau về sở hữu, độc lập về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung của một công ty có vai trò trung tâm quyền lực, nắm giữ quyền chi […]

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ  TƯ VẤN PHÁP LUẬT

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 16/08/2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, những doanh nghiệp này có thể được hỗ trợ nếu sử dụng dịch vụ pháp lý cho những vướng mắc liên quan đến hoạt động sản...