Văn bản pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM  205 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM 205 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Có thể thấy trong năm 2019, 2020, Bộ Công Thương là Bộ tiên phong trong việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ngày 17/1/2020 vừa qua, Bộ đã ban hành chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các […]

Thông tư 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát Triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-T

Thông tư 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát Triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-T

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHỐI HỢP VỚI NGÂN HÀNG PHÁT...

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

“Công ty mẹ – công ty con” là khái niệm dùng để chỉ một tổ hợp các công ty có mối quan hệ với nhau về sở hữu, độc lập về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung của một công ty có vai trò trung tâm quyền lực, nắm giữ quyền chi […]

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ  TƯ VẤN PHÁP LUẬT

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 16/08/2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, những doanh nghiệp này có thể được hỗ trợ nếu sử dụng dịch vụ pháp lý cho những vướng mắc liên quan đến hoạt động sản...