Các vụ việc, vụ án điển hình

Tòa đau đầu vì 2 người đàn ông tranh chấp… 3 cái quần

Tòa đau đầu vì 2 người đàn ông tranh chấp… 3 cái quần

Hai người đàn ông tranh chấp ba cái quần trị giá hơn 1,1 triệu đồng đã gây khó cho các cấp tòa khi giải quyết. TAND TP.HCM vừa chấp nhận kháng cáo lẫn kháng nghị sửa bản án tranh chấp ba cái quần trị giá hơn 1,1 triệu đồng giữa hai người đàn ông. Vì […]