Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Hiện nay, số lượng các Doanh nghiệp thuộc diện giải thể rất lớn nguyên nhân là do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động, do năng lực quản lý, điều hành doanh...