Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Khi một doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn rất dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong việc quản lý. Để đảm bảo doanh nghiệp phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn một trong hai hình thức chia, tách doanh […]

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo loại hình Công ty TNHH MTV nếu muốn thay đổi chủ sở hữu thì sẽ phải thực hện thủ tục gì? Sau đây, Văn Phòng Luật sư Hùng Phúc gửi tới Quý vị bài viết có tựa đề “Thủ tục điều […]

TÁCH DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

TÁCH DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tách doanh nghiệp là việc công ty có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới, công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về tách doanh […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi […]

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Hiện nay, số lượng các Doanh nghiệp thuộc diện giải thể rất lớn nguyên nhân là do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động, do năng lực quản lý, điều hành doanh...