CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Từ khi thành lập đến khi đi vào hoạt động hoặc thậm chí chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp đều cần thực hiện một số thủ tục hành chính nhất định theo quy định của pháp luật. Dưới đây,...

Tư vấn doanh nghiệp

BỐ CÁO DOANH NGHIỆP

BỐ CÁO DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành bố cáo. Vậy bố cáo là gì? Thủ tục bố cáo như thế nào? Chúng tôi xin giải đáp như sau: Về quy định bố cáo doanh nghiệp:  Điều 33 Luật doanh nghiệp năm 2014  quy định: “Điều 33. […]

NHỮNG THỦ TỤC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM NGAY SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NHỮNG THỦ TỤC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM NGAY SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập doanh nghiệp, có rất nhiều công việc doanh nghiệp cần thực hiện ngay. Chủ yếu những công việc này liên quan tới cơ quan thuế. Để biết chi tiết hơn về những công việc cần làm, Luật Hùng Phúc xin gửi tới Quý độc giả nội dung bài viết liên quan […]

KHI NÀO CẦN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP?

KHI NÀO CẦN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về doanh nghiệp bao gồm: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu […]

BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị tiến hành bầu chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc...