Tư vấn doanh nghiệp

PHÂN BIỆT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY

PHÂN BIỆT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY

Nhiều doanh nghiệp để mở rộng kinh doanh và thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng đã lựa chọn thành lập văn phòng hoặc chi nhánh công ty. Tuy nhiên còn khá nhiều doanh nghiệp chưa nắm được đầy đủ các quy định pháp lý về văn phòng đại diện và chi nhánh […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp muốn thay đổi một số nội dung trên giấy phép kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh...

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hiện nay, ngày càng có nhiều cá nhân thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Hơn thế, có rất nhiều công ty đã được thành lập và có mong muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Các ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh […]

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bao gồm mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. […]