Tư vấn doanh nghiệp

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hiện nay, ngày càng có nhiều cá nhân thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Hơn thế, có rất nhiều công ty đã được thành lập và có mong muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Các ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh […]

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bao gồm mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. […]

CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI

CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Phá sản năm 2014, các doanh nghiệp có thể chấm dứt tồn tại theo các phương thức chuyển đổi loại hình doanh...

12 LOẠI GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

12 LOẠI GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

STT Các loại giao dịch Phạm vi và đối tượng áp dụng Căn cứ pháp lý I Ngân hàng Nhà nước 1 Trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước 1.1 Giao dịch thanh toán Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật đầu tư năm 2014; Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh; Các văn bản pháp luật khác liên quan. Quy...